Borealis ut til nytt publikum!

Borealis ble forlenget med en ekstra dag da Bergen Nå mandag etter festivalen viste en redigert versjon av familiforestillingen LOVE! til barnehager i kommunen. Boller og saft ble det også!