Analog samtale om digital deling

Tid: 13:0015:30
KODE 1

I samarbeid med Brak inviterer Bergen Nå sentrale stemmer til en rundebordsdialog om digitalisering og rettigheter.

Vi samler de beste ressursene og lar dem diskutere åpent rundt temaet fra respektive synsvinkler. Kunstproduksjon (musikk, litteratur, billedkunst, performance) opp mot en digital delingsplattform er et naturlig bakteppe.

Seansen blir tatt opp i sin helhet og deretter redigert til en fagfilm til bruk i andre sammenhenger, som konferanser, senere.

Arrangementet er i utgangspunktet lukket, men ta gjerne kontakt dersom du ønsker å overvære seansen.

Samarbeidspartnere

Brak

 

Foto: Naver