Bergen Digital Summit

Tid: 10:0011:30
KODE 1

Bergen er en by i endring, særlig innenfor teknologi. Flere digitale tjenester og løsninger er allerede en del av bergensernes hverdag. Bergen Digital Summit er starten på en stor og ambisiøs satsing på formidling og opplevelse av kunst og kultur.

På møtet skal samfunnstopper og aktører utveksle erfaringer og se på digitalisering fra ulike ståsted. Kan kulturfeltet lære noe av allerede vellykkede prosjekter innenfor finans og media? Flere aktører vil fortelle om sine prosjekter og gi verdifull innsikt i hvordan prosjektet kan utvikle seg i riktig retning.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kulturminister Trine Skei Grande vil begge delta på toppmøtet.

Samarbeidspartnere

Festspillene i Bergen

Byrådsledersavdeling, Bergen kommune