Digisos-lansering

Tid: 09:0014:00
Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1

For at offentlig sektor skal leverer sømløse digitale innbyggertjenester der Brukeren settes i sentrum må stat og kommune utvikle tjenestene sammen.

Del 1:

09:15-10:00 – Lansering av nasjonal digital tjeneste for sosialhjelptjenester (Digisos), levert som fellesprosjekt stat-kommune.

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, åtte kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet presenteres av Nav -direktør og KS -direktør. Prosjektet utvikler digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere tilgjengelig via nav.no som skal gjøres tilgjengelig for alle landets kommuner. Les mer på nav.no/digisos.

Løsningen piloteres først for brukere i pilotkommunene Bergen, Oslo, Horten, Askøy og Skien.

Hensikt:

  • Økt tilgjengelighet for brukerne
  • Mindre administrasjon, forvaltning og kontroll for NAV. Dette frigjør tid
  • Mer tid til sosialfaglig arbeid til de brukerne som trenger NAV mest
  • Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive stønader

Del 2:

Kommunene i Hordaland har inngått et samarbeid og samordner digitaliseringsarbeid med spesielt fokus på pågående og planlagte nasjonale felles digitaliserings prosjekter stat-kommune. Etter en felles status på kommunens felles digitaliseringsplattform deles deltakerne i grupper pr. tjenesteområde. Målet er at den enkelte kommunen skal planlegge hvordan den kan ta i bruk ulike nye digitale innbyggertjenester.

Samarbeidspartnere

KS (Kommunenes Sentralforbund)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune

 

Illustrasjon: Bly