Survival Kit for The Age of Technology

Tid: 13:0017:00
Bergen Offentlige Bibliotek

Bli med på opplysningsdugnad!

Sammen med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst inviterer vi til å tenke sammen for å gjøre samtid og fremtid mer levelig for alle.

BEK har gitt seg selv en umulighetsoppgave, å konstruere en «pakke» for overlevelse i vår teknologiske tid. Målet er å sirkle inn, diskutere og dele erfaringer, hva trenger vi for å klare oss?  Arrangementet vil også bli sendt direkte til videregående skoler.

BEK har invitert tre foredragsholdere som skal gi sitt bud på hva som bør legges i en overlevelsespakke som ruster oss for deltagelse i teknologialderen.

  • Knut Melvær, Netlife, journalist og phd-student ved UiB, skal hjelpe oss med utfordring nummer 1 – Å operere / handle i teknologialderen – hva må vi mestre?
  • Kjetil Rommetveit, førsteamanuensis ved Senter for Vitenskapsteori, UiB, skal hjelpe oss med utfordring nummer 2 – Å forstå /relatere i teknologialderen – hva må vi vite?
  • Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved UiB, skal hjelpe oss med utfordring nummer 3 – Å samhandle i teknologialderen – hva må vi gjøre?

Vi får også en smakebit fra Sound Sessions, residency-program på BEK, ved Eva Pfitzenmaier og Tom Verbruggen/Tok Tek.

Bergen Senter for elektronisk kunst er et tverrfaglig ressurs- og kompetansesenter for arbeid med kunst og teknologi. Senteret fremmer faglig utvikling, kunnskapsspredning og deling av kompetanse gjennom kunstnerisk utvikling, tverrkunstneriske samarbeid og formidling.

Samarbeidspartnere

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst