Mer kunstkritikk til folket!

Gjennom et eksperimentelt samarbeid med byens kulturredaksjoner har Bergen Nå sørget for større kritikkmangfold under årets festivaler.

 

Byens aktive kulturredaksjoner har gjennom Bergen Nå blitt oppfordret (og subsidiert) til å ta i bruk nye stemmer og uerfarne kritikere i produksjon av flere kritikker/tekster.

Tekstene er blitt publisert på de ulike redaksjonenes plattformer på nett, og her er en samlet oppsummering. God lesning!

Venter/FiB/Ballade

Kunstløypen rundt Lille Lungaardsvann/Barn i Byen: www.barnibyen.no/bergen/aktuelt/april-juni-2019/har-dere-noe-for-barn-her/

Mimodramas/BIT20 Ensemble/Carte Blanche/FiB/Ballade: http://www.ballade.no/sak/litt-for-vagt-forsok-pa-etterlengtet-samarbeid/

Poesidigg/Nattjazz/EccoFlux/FiB/Ballade: http://www.ballade.no/sak/musikk-fra-utsiden/

ET!/FiB/Ballade: http://www.ballade.no/sak/spiselig-teater-for-barn/

YanaogYetien/FiB/Barn i byen: http://www.barnibyen.no/bergen/aktuelt/april-juni-2019/anmeldelse-yana-og-yetien/

 

 

 

 

 

 

Fra Bergen Nå sin festivaloppsummering på Logen Bar 4.juni
Foto: Henriette Moss