Dele. Koble. Nå.

 

I perioden 22. mars til 6. juni gjennomførte Bergen kommune mønstringen Bergen Nå. Det ble arrangert 30 større og mindre opplevelser av ulik art og agenda, alle i samarbeid med byens kunstprodusenter, festspillene og kommunale tjenester. Hensikten er å skape engasjement rundt digitalisering av kunst- og kulturformidling.

Byens innbyggere skal bli bedre kjent, og mer fortrolig med hvordan digitalisering kan gi oss et rikere kulturtilbud med fleire positive opplevelser for alle.

Bergen Nå markerer startskuddet for en ambisiøs satsing på digital formidling av kunst og kultur. Ved å koble det digitale med gode samarbeid i miljøet har ambisjonen vært at kunsten på sikt kan nå ut til flere.

30 arrangement, 4 strømminger, 9 fagseminar, 12 kulturarenaer, 10 kulturaktører, 6 lokale leverandører og 112 enkeltaktører inngikk i Bergen Nå-mønstringen anno 2018.

Vi har ingen tid å miste. Dele. Koble. Nå.

 

 

KONTAKT OSS

 Rådhuset, Bergen kommune

FØLG OSS