Dele. Koble. Nå.

 

I festspillperioden 2018 gjennomførte Bergen kommune mønstringen Bergen Nå. Det ble arrangert 30 større og mindre opplevelser av ulik art og agenda, alle i samarbeid med byens kunstprodusenter, festspillene og kommunale tjenester. Hensikten er å skape engasjement rundt digitalisering av kunst- og kulturformidling.

30 arrangement, 4 strømminger, 9 fagseminar, 12 kulturarenaer, 10 kulturaktører, 6 lokale leverandører og 112 enkeltaktører inngikk i Bergen Nå-mønstringen anno 2018.

Nå forbereder vi ny mønstring 2019. Gjennom bruk av digitale verktøy ønsker vi til å nå ut til enda flere med alt det Bergen har å by på. Den aktive og attraktive byen er i konstant bevegelse. Derfor skal vi strømme kunst og kultur ut til enda flere innbyggere, prøve ut rene transportalternativ og eksperimentere i samhandlingen mellom kunst, kultur og bymiljø.

Vi har ingen tid å miste. Dele. Koble. Nå.

 

 

KONTAKT OSS

 Rådhuset, Bergen kommune

FØLG OSS